Popis kurzu

Jedná o systém, který pracuje s ásanami, pránájámou (dechem), zpíváním manter a meditačními technikami. Učení v sobě spojuje dva protiklady, které jsou symbolicky označovány Šiva, mužský princip zastupující vědomí, a Šakti, ženský princip zastupující energii.
Tradice připisuje založení hathajógy dvěma legendárním jogínům – Matsjendrovi a jeho žáku Gorákšovi. Ti právě rozvinuli učení tantriků do systému hathajógy. Díky této návaznosti najdeme velké množství styčných bodů v obou učeních. Hathajóga také pracuje s dualistickými pojmy. Ha, mužský sluneční princip, a tha, ženský měsíční princip. Hathajóga oba principy spojuje a vzniká tím velké množství uvolněné energie. Levá strana páteře (ida) je spojena s prouděním ženské energie, pravá strana (pingala) náleží mužské energii. Spojují se v prostředním kanále (sušumně), na jehož dně je energie kundaliní připravena k probuzení.
"Lekce začíná koncetrací, pak následují dechové techniky - pranajáma, pozdrav slunci, ásanová praxe a hodinu zakončíme relaxací, meditací nebo zpěvem manter."

Cvičení pro každého

 Odpočinek od každodenního stresu

 Koncentrace na dech a pohyb

Zvnitřnění