Informace

CENÍK

platný od 1.9.2023

Permanentka 10 lekcí: 2.000 Kč (platnost  3 měsíce s permanentkou lze navštěvovat všechny lekce z rozvrhu)

Jednorázová lekce: 220 Kč 

SLEVA:

Permanetka pro seniory: 1.600 Kč

Permanentka pro studenty: 1.600 Kč

Můžete žádat příspěvek od zdravotní pojišťovny (cca 500Kč). Případně můžete využít FKSP nebo Sodexo Pas.

 

Návštěvní řád studia Yogastation

Společnost Yogostation s.r.o., provozovatel jógového studia Yogastation vydala tento návštěvní a provozní řád, který slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků studia. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a dodržovat jej.


Milí jógující,

seznamte se prosím s pravidly, která nám umožní společný čas strávit ve studiu nejen příjemně, ale také bezpečně. 

1.Uhrazením jednorázového vstupného nebo kurzovného souhlasíte, že jste se s pravidly pobytu ve studiu seznámili a budete je dodržovat. 

2.Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli v plné výši.

3. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá. Dále provozovatel neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z důvodu nevhodného užívání sportovního vybavení. Na vybraných lekcích či kurzech každý plně zodpovídáte za svůj zdravotní stav. Pokud si nejste jisti, zda je pro Vás vybraná lekce nebo kurz vhodný, nejprve konzultujte svůj zdravotní stav a případná omezení se svým lékařem, případně absolvujte potřebná vyšetření. Doporučujeme Vám důkladné zvážení svých fyzických i psychických možností, protože na lekci či kurz vstupujete na vlastní riziko. Protože Vás zdravotní stav neznáme, neneseme za něj žádnou odpovědnost. Pokud se na začátku lekce necítíte ve své kůži (bolí Vás hlava, jste malátní) nebo máte nějaké zdravotní obtíže (např. jste diabetik, máte vysoký krevní tlak apod.), případně by Vás cokoli mohlo limitovat při cvičení, vždy před cvičením proberte své obtíže či omezení s lektorem. Při cvičení vždy naslouchejte svému tělu. Pokud Vám v daný moment přijde některá pozice náročná, provádějte ji jen podle svých momentálních možností a schopností, použijte pomůcky nebo danou pozici úplně vynechte. Vždy dodržujte pokyny lektora. Pokud se při cvičení zraníte, ihned informujte lektora. Pokud zrovna trpíte infekčním onemocněním, lekci vynechejte. Před lekcí vynechejte alkohol nebo jiné omamné látky. V opačném případě máme právo Vám vstup do studia neumožnit. 

4.Za chování, pohyb a pobývání dětí a mladistvých v celém prostoru studia odpovídají rodiče. Vaše děti jsou v našem studu vítány. S dítětem do 15 let však buďte po celou dobu přítomni. Pokud jste vybrali lekci nebo kurz pro rodiče s dětmi, nesete za své dítě po celou dobu odpovědnost. Na lekcích nebo kurzech, které jsou určeny jen pro děti bez doprovodu, nese odpovědnost za dítě lektor pouze po dobu trvání lekce. Vždy zvažte, zda je zvolená lekce či kurz pro Vaše dítě vhodná s ohledem na jeho zdravotní stav, schopnosti a možnosti. O zdravotních či jiných omezeních dítěte vždy před začátkem lekce informujte lektora. 

5.Ve studiu je Vám na recepci vždy k dispozici voda nebo čaj, který si v hrnku můžete vzít s sebou na lekci. Hrnek po použití vraťte na recepci.  

6.Zapůjčené pomůcky vždy po skončení lekce uklízejte na místa k tomu určená. 

7.Pro odložení věcí slouží uzamykatelné skříňky. Zde si můžete uložit všechny svoje osobní věci. Prosíme, abyste s sebou do studia nenosili cennosti. Neručíme za jejich ztrátu. Případnou ztrátu odložených věcí ihned oznamte na recepci. 

8. Pro rezervaci na lekcích můžete využít rezervační systém na našich webových stránkách. Pokud lekci nestíháte, prosím omluvte jakýmkoliv způsobem svou nepřítomnost. Lekci si můžete nahradit na jiné lekci podle vlastního výběru. Doporučujeme náhradu zameškané lekce co nejdříve, protože poslední lekce kurzů bývají vždy zaplněné a na lekci, kterou jste si zvolili jako náhradní, nemusí být dostatečný počet volných míst. Přednost mají vždy ti, kteří daný kurz pravidelně navštěvují. 

9. Lekce lze hradit v hotovosti nebo si zakoupit permanentku, která je finančně výhodnější. Permanentku je třeba vždy vyčerpat do data, které je na ní zapsáno. Platnost permanentky je 2 měsíce od data zakoupení. Lekce se do dalšího období nepřevádí. Lekce se převádí pouze v případě závažných zdravotních důvodů, které jsou doloženy lékařskou zprávou. Kurzovné se nevrací.

10.Je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Alkohol, cigarety a jiné kuřivo nebo omamné látky nejsou v našem studiu vítány. 

 

 

Etika jógového studia


Pro příjemnou praxi jógy v našem studiu jsme připravili jednoduchá doporučení, díky kterým se budete v jógovém centru cítit dobře a také dopřejete relaxaci ostatním, kteří si přišli jógu užít.

Přijďte včas! Pokud přijdete na hodinu pozdě, nebudete již vpuštěni do sálu, bez ohledu na to, zda máte lekce předplaceny. Lekce jógy má svou strukturu, a proto není možné vstupovat do jejího průběhu později.
Vypněte svůj mobilní telefon, nebo ho alespoň zeslabte.
Chovejte se tiše.
Dodržujte pokyny obsluhy studia.
Podložku na cvičení si můžete půjčit v sále a po lekci ji, stejně jako pomůcky na jógu, vraťte do předem vymezeného prostoru.
Po lekci desinfikujte – očistěte jakoukoliv podložku, ať je vaše, nebo určena pro ostatní, kteří přijdou na další lekci.
Upozorněte instruktora jógy, jehož lekci jste zvolili, na případná zdravotní omezení.
Respektujte vedení lekce instruktorem a nepřekračujte možnosti svého těla.
Necvičte přes bolest.
Buďte ohleduplní k ostatním.
Udržujte pořádek.
Děkujeme!

Přejeme vám příjemné jógové praxe.

Váš yogastation team.